Minu ettepanek on ...

Kaardil sülega vigu.

Viljandi linna kaardile põgus pilk ja võrdlesin tegeliku eluga. Väga eksitav see kaart. Kui vajate abi siis võin aidata! (Peep Tobreluts)

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Peep Tobreluts shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base