Minu ettepanek on ...

Vanade patareide ära viimise kohad

Kaardile võiks lisada ka kauplused, keskused või muud asutused, kus on vanade patareide ära panemise karbid. Antud hetkel on nähtavad ainult jäätmejaamad otsides.

10 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Silver shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base