Minu ettepanek on ...

Ei ole märgitud kohti, kus saaks oma jääkide eest tasu.

Pliiakude eest makstakse raha, samuti vanametalli eest. Märjamaa läheduses pakutakse nende ära andmiseks ainult jäätmejaama ja segapakendi konteinereid. 100kg akude eest on võimalik saada päris arvestatav summa. Vana traataed vms metallijäägid on samuti tasu eest ära antav.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Silvar shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base